str.M.Eminescu nr.37, ap.2, Arad

Semnarea procesului verbal de contravenție de către contravenient. Implicații juridice