str.M.Eminescu nr.37, ap.2, Arad

Probleme cinegetice: crotalierea vânatului art.19 din Legea nr. 407/2006

Probleme cinegetice: crotalierea vânatului art.19 din Legea nr. 407/2006

O problemă destul de des întâlnită în practica de specialitate, dar și în teren cu ocazia partidelor de vânătoare colective, este aceea dacă asupra vânatului mare împușcat în baza autorizaților de vânătoare colective (de tip A și tip B) trebuie aplicat crotaliul înainte de părăsirea fondului cinegetic, sau acest crotaliu nu trebuie aplicat asupra vânatului doborât.

Am întâlnit cazuri în care organele de control au considerat că fapta de a părăsi fondul cinegetic fără ca asupra vânatului mare împușcat în baza autorizațiilor de vânătoare de tip A și de tip B să se aplice crotaliul constituie infracțiunea de braconaj cinegetic.

Analizând normele materiale care reglementează materia se observă următoarele aspecte.

Conform art.19 din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu nr. 353/2008 actualizat, respectiv Regulamentul privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii crotalia se aplică în următoarea situație:

Art.19 din OMADR nr.353/2008

(1) Crotalia reprezintă marca/sigiliul confecţionat din material plastic care se aplică exemplarelor de vânat recoltate pe bază de autorizaţie individuală, înainte de părăsirea fondului cinegetic.

La articolul 21 din același act normativ se descrie modalitățile de aplicare a crotaliei:

Art.21 din OMADR. nr.353/2008

(1) Vânatului recoltat în baza autorizaţiei de vânătoare individuale i se aplică crotalia după recuperarea acestuia, astfel:

a) la tendonul unuia dintre membrele inferioare la mamifere;

b) prins de tars la cocoşul de munte.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), o crotalie se aplică şi pe maxilarul inferior dacă se detaşează capul de carcasă, iar o altă crotalie se aplică pe piele în cazul în care vânatul se jupoaie în fondul cinegetic.

Corelativ, Legea cu nr. 407/2004 a Vânătorii și a protecției fondului cinegetic stabilește obligația vânătorilor să crotalieze vânatul dobândit în baza autorizației individuale de vânătoare la art.19 alin.(5) din aceasta .

Art.19 din Legea nr. 407/2006

(5) Vânatul dobândit în condiţiile alin. (1) şi (2) în baza autorizaţiei de vânătoare individuală se crotaliază înainte de părăsirea fondului cinegetic, conform normelor stabilite de administrator.

Iar părăsirea fondului cinegetic fără ca vânatul dobândit în baza autorizației individuale este interzisă de prevederile art.39 lit.v) din Legea cu nr. 407/2006:

Art.39 din Legea nr.407/2006

v) părăsirea fondului cinegetic fără ca vânatul recoltat să fie crotaliat în condiţiile art. 19 alin. (5), iar numărul crotaliei să fie trecut în autorizaţia de vânătoare;

Iar încălcarea prevederilor art.39 lit.v) din Legea cu nr. 407/2006 este sancționată de prevederile art.48 alin.(1) lit.d) din Legea cu nr. 407/2006 astfel:

Art.48 alin.(1) din Legea cu nr.407/2006

d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), (2), (2^1), (2^2), (2^3), (3) şi (4), art. 18 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. (2^1), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. r) şi t), art. 35 alin. (4) şi la art. 39 lit. c), m), p), v), ac), af) şi ag), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

Ca și o reconfirmare a celor arătate mai sus, Regulamentul privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii conținut în OMADR nr.353/2008 stabilește la art.8, art.12 și art.15 modalitatea de eliberare a acestor autorizații.

Lecturând aceste articole, vom observa că doar la art.8 respectiv la cel ce reglementează modalitatea de emitere a autorizației individuale se stabilește următorul aspect:

Art. 8 din OMADR nr.353/2008

(1) Autorizaţiile de vânătoare individuale se eliberează unei singure persoane dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (2), pentru o singură specie de vânat, pentru un singur exemplar, pentru un singur fond cinegetic sau pe o porţiune dintr-un fond cinegetic, cu menţionarea acesteia.

(2) La eliberarea autorizaţiei de vânătoare individuale, titularului i se eliberează şi unul sau două crotalii pentru vânat şi trofeu, după caz.

La celelalte articole care reglementează modul de emitere a autorizaților de vânătoare colective de tip A și tip B nu se menționează că odată cu acestea se emit și crotalii în vederea aplicării acestora asupra vânatului doborât de unde tragem încă o dată concluzia că vânatul dobândit în baza acestor autorizații nu se crotaliază.

În concluzie, crotalia se aplică EXCLUSIV în cazul în care vânatul doborât în baza autorizațiilor individuale de vânătoare, și doar atunci .

În aceste condiții părăsirea fondului cinegetic fără ca vânatul dobândit în baza autorizațiilor colective de vânătoare de tip A (în cerc restrâns) și tip B (în cerc mare) să fie crotaliat nu reprezintă nici un fel de încălcare a legii sau a regulamentului de vânătoare și implicit, nu atrage nici un fel de sancțiune din partea organelor de specialitate.

Vânătoarea Pisicilor Și A Câinilor Hoinari Art.19 Alin.(3) Din Legea 407/2006