Tel/Fax: +40357802388

Politica de Confidențialitate

Această politică de confidențialitate explică modul în care colectăm, utilizăm și protejăm informațiile personale pe care le puteți furniza site-ului nostru web. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu această politică de confidențialitate.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Respectăm dispoziţiile legale privitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi punem în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice de protejare a tuturor operaţiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum şi pierderile şi distrugerile accidentale sau ilegale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale, în vigoare.

Când vizitați site-ul nostru, este posibil să colectăm anumite informații personale, inclusiv numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare și / sau facturare și alte informații de contact. Colectăm aceste informații doar dacă le furnizați voluntar prin intermediul formularului nostru de contact sau a altor formulare de pe site, atunci când acestea sunt afișate și utilizabile.

Utilizăm măsuri tehnice și administrative adecvate pentru a proteja informațiile personale împotriva accesului neautorizat, a divulgării sau a modificării. Nu vom dezvălui informațiile personale colectate de pe site-ul nostru web către terțe părți, cu excepția cazurilor în care este necesar să îndeplinim serviciile solicitate sau pentru a respecta legile și reglementările aplicabile.

În conformitate cu legile aplicabile, aveți dreptul de a solicita acces la informațiile personale pe care le stocăm despre dvs., de a solicita corectarea sau ștergerea acestor informații și de a solicita limitarea prelucrării acestora. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea informațiilor personale în anumite circumstanțe.

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spam-ului. Ne rezervăm dreptul de a bloca comentariile pentru anumite pagini sau articole, precum și de a șterge comentariile injurioase, ofensatoare sau nepotrivite.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media

Site-ul nu permite încărcarea de fișiere media de către vizitatorii săi.

Cookie-uri

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur şi simplu „cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driveul utilizatorului).

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conţine informaţii care fac legătura între un web-browser (utilizator) şi un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului, coşuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viaţă a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte site-uri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, video-uri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

Profilul de social media:

Când interacționați cu Site-ul nostru prin intermediul diferitelor rețele de social media, cum ar fi atunci când va conectați cu contul de Facebook pe site-ul nostru sau apreciați pagina noastră pe Facebook sau când ne urmăriți ori partajați conținutul pe Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Instagram sau alte site-uri, este posibil să primim informații din acele rețele sociale, inclusiv datele dumneavoastră de profil, nume de utilizator asociat cu contul și orice altă informație permiteți rețelei sociale să furnizeze către terți. Site-ul nu permite crearea de conturi de către vizitatori, singurele conturi fiind cele ale administratorilor site-ului și orice accesare a lor constituie infracțiune.

Date cu privire la locație:

Site-ul nu colectează, stochează sau citește informații cu privire la locație prin GPS, WI-FI sau configurație la internet prin wireless.

Analitice

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai lăsat comentarii pe acest site web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde îți trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spam-ului.

Atunci când încheiem un contract de asistență juridică

1.- Prelucrăm numele şi prenumele dumneavoastră, domiciliul şi codul numeric personal cuprinse în contractul încheiat între dumneavoastră şi „Moţ, Balaciu, Olah – Societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată” pentru:

– Executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităţilor de avocat în interesul dumneavoastră, în virtutea contractului încheiat;

– Îndeplinirea obligaţiilor fiscale legate de plata onorariului;

– Redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredinţat;

– Înaintarea către instanţă şi alte instituţii, autorităţi, organizaţii şi persoane din România şi din alte ţări, în calitate de reprezentant convenţional sau apărător, a cererilor şi altor înscrisuri necesare executării mandatului încredinţat;

– Îndeplinirea obligaţiilor instituite de lege în sarcina avocaţilor;

– Îndeplinirea obligaţiei noastre profesionale de ţinere a evidenţei încheiate de forma de exercitare a profesiei de avocat.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ţinerii evidenţelor profesionale avocaţialeîn concordanţă cu legislaţia privind protecţia datelor personale.

2.- Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon şi adresa dumneavoastră de e-mail pentru comunicarea cu dumneavoastră.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ţinerii evidenţelor profesionale avocaţiale în concordanţă cu legislaţia privind protecţia datelor personale.

3.- Prelucrăm datele cuprinse în solicitările şi informaţiile dumneavoastră transmise către „Moţ, Balaciu, Olah – Societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată” şi date prepuşilor şi terţilor cuprinse în înscrisurile pe care le aduceţi la cunoştinţa avocatului pentru:

– Realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistenţă juridică şi reprezentare avocaţială;

– Realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocaţiale şi scopurilor legitime ale avocatului.

Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră şi avocat în concordanţă cu legislaţia privind protecţia datelor personale.

4.- Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrarea automatizată şi nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiţii de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

5.- Respectăm şi asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligaţiilor legale. Confidenţialitatea este pentru noi nu doar o obligaţie profesională, ci şi o valoare esenţială.

6.- Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menţionate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligaţiilor legale de către avocat. Datale care nu mai sunt necesare vor fi şterse.

7.- Beneficiaţi de dreptul de acces, intervenţie, rectificare şi portare cu privire la datele pe care ni le furnizaţi. De asemenea, aveţi dreptul să limitaţi prelucrarea realizată de avocat, chiar să solicitaţi ştergerea datelor şi dreptul să vă retrageţi în orice moment consimţământul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Menţionăm că intervenţia asupra datelor pe care ni le-aţi furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră şi „Moţ, Balaciu, Olah – Societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată”. În acest caz, avocatul este exonerat de răspundere.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR – prelucrarea în baza consimţământului dat în scopuri specifice.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, vom solicita consimţământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Vă rugăm să ne aduceţi la cunoştinţă solicitările dumneavoastră în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului şi îndreptăţirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat.